Tafsir QS Al-Israa’ ayat 1 ; Peristiwa Isra’ Mi’raj

Gambar

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman didalam kitabNya yang mulia :

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil haram ke Al Masjidil aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [QS Al-Isra’ : 1]

Allah telah memulai surat ini dengan mengagungkan diriNya dan menggambarkan kebesaran peranNya karena kekuasaanNya melampaui segala sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh seorang pun selain Dia sendiri. Maka tidak ada Rabb selain Allah.

الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ
yang telah memperjalankan hamba-Nya [QS Al-Isra’ : 1]
Yang dimaksud hambaNya adalah Nabi Muhammad Shallallaahu alaihi wasallam.

لَيْلا
pada suatu malam [QS Al-Isra’ : 1]
Maksudnya, di dalam kegelapan di malam hari.

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
dari Al-Masjidil Haraam [QS Al-Isra’ : 1]
Masjidil Haram berada di kota Makkah.

إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى
ke Al-Masjidil Aqshaa [QS Al-Isra’ : 1]
Yakni Baitul Muqaddas yang terletak di wilayah Elia (Yerussalem), tempat asal para Nabi terdahulu sejak Nabi Ibrahim Alaihissalam. Karena itulah semua Nabi dikumpulkan di Masjidil Aqsa pada malam itu. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengimami mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah imam terbesar dan pemimpin para Nabi yang didahulukan. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada mereka semuanya.

الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ
yang telah Kami berkahi sekelilingnya [QS Al-Isra’ : 1]
Yakni tanam-tanaman dan buah-buahan (yang ditanam di sekitar wilayah itu).

لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا
agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami [QS Al-Isra’ : 1]
Maksudnya, Kami perlihatkan kepada Muhammad sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang paling besar. Didalam ayat yang lain, Allah Ta’ala berfirman :
لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى
Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar. [QS An-Najm : 18]

إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [QS Al-Isra’ : 1]
Allah Maha Mendengar semua ucapan hamba-hambaNya, yang mukmin maupun yang kafir, yang membenarkan maupun yang mendustakan diantara mereka. Dan Dia Maha Melihat semua perbuatan mereka. Maka, kelak Dia akan memberikan kepada masing-masing dari mereka balasan yang berhak mereka terima di dunia dan di akhirat.

Hadits-hadits Peristiwa Isra’ Mi’raj

Hadits-hadits yang menerangkan peristiwa Isra’ Mi’raj adalah hadits-hadits yang mutawatir. Asy-Syaikh Al-Albaaniy didalam kitabnya, Al-Isra’ wal Mi’raj menyebutkan bahwa ada 16 sahabat yang meriwayatkan peristiwa ini, diantaranya adalah Anas bin Maalik, Abu Dzar Al-Ghifaariy, Maalik bin Sha’sha’ah, Ibnu ‘Abbaas, Jaabir bin ‘Abdillaah, Abu Hurairah, Ubay bin Ka’b, Buraidah Al-Aslamiy, Hudzaifah bin Al-Yamaan, Syaddaad bin ‘Aus, Shuhaib, Abdurrahman bin Qurath, Ibnu ‘Umar, Ibnu Mas’uud, ‘Aliy bin Abi Thaalib, ‘Umar bin Al-Khaththaab -radhiyallahu ‘anhum-.

Telah menceritakan kepada kami Anas bin Maalik, dari Malik bin Sha’sha’ah -radhiyallahu ‘anhuma-, ia berkata, Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketika aku berada di sisi Baitullah antara tidur dan sadar”. Lalu Beliau menyebutkan, yaitu: “Ada seorang laki-laki diantara dua laki-laki yang datang kepadaku membawa baskom terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman, lalu orang itu membelah badanku dari atas dada hingga bawah perut, lalu dia mencuci perutku dengan air zamzam kemudian mengisinya dengan hikmah dan iman.

Kemudian aku diberi seekor hewan tunggangan putih yang lebih kecil dari pada bighal namun lebih besar dibanding keledai bernama Al-Buraq. Maka aku berangkat bersama Jibril Alaihissalam, hingga sampai di langit dunia. Lalu ditanyakan; “Siapakah ini?”. Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?”. Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?”. Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang, sebaik-baik orang yang datang telah tiba”. Kemudian aku menemui Adam Alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata; “Selamat datang bagimu dari anak keturunan dan Nabi”.

Kemudian kami naik ke langit kedua lalu ditanyakan; “Siapakah ini?”. Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?”. Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?”. Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang”. Lalu aku menemui ‘Iisaa dan Yahyaa Alaihimassalam lalu keduanya berkata; “Selamat datang bagimu dari saudara dan Nabi”.

Kemudian kami naik ke langit ketiga lalu ditanyakan; “Siapakah ini?”. Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?”. Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?”. Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang”. Lalu aku menemui Yuusuf Alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata; “Selamat datang bagimu dari saudara dan Nabi”.

Kemudian kami naik ke langit keempat lalu ditanyakan; “Siapakah ini?”. Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?”. Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?”. Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang baginya dan ini sebaik-baik kedatangan orang yang datang”. Lalu aku menemui Idriis Alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata; “Selamat datang bagimu dari saudara dan Nabi”.

Kemudian kami naik ke langit kelima lalu ditanyakan; “Siapakah ini?”. Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?”. Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?”. Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang”. Lalu aku menemui Haaruun Alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata; “Selamat datang bagimu dari saudara dan Nabi”.

Kemudian kami naik ke langit keenam lalu ditanyakan; “Siapakah ini?”. Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?”. Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?”. Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang”. Kemudian aku menemui Muusaa ‘Alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata; “Selamat datang bagimu dari saudara dan Nabi”. Ketika aku sudah selesai menemuinya, tiba-tiba dia menangis. Lalu ditanyakan; “Mengapa kamu menangis?”. Muusaa menjawab; “Ya Rabb, anak ini yang diutus setelah aku, ummatnya akan masuk surga dengan kedudukan lebih utama dibanding siapa yang masuk surga dari ummatku”.

Kemudian kami naik ke langit ketujuh lalu ditanyakan; “Siapakah ini?”. Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?”. Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?”. Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang”. Kemudian aku menemui Ibraahiim ‘Alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata; “Selamat datang bagimu dari saudara dan Nabi”.

Kemudian aku ditampakkan Al-Baitul Ma’mur. Aku bertanya kepada Jibril, lalu dia menjawab; “Ini adalah Al-Baitul Ma’mur, setiap hari ada tujuh puluh ribu malaikat mendirikan sholat disana. Jika mereka keluar (untuk pergi shalat) tidak ada satupun dari mereka yang kembali”. Kemudian diperlihatkan kepadaku Sidratul Muntaha yang ternyata bentuknya seperti kubah dengan daun jendelanya laksana telinga-telinga gajah. Di dasarnya ada empat sungai yang berada di dalam (disebut Bathinan) dan di luar (Zhahiran) “. Aku bertanya kepada Jibril, maka dia menjawab; “Adapun Bathinan berada di surga sedangkan Zhahiran adalah An-Nail dan Al-Furat (dua nama sungai di dunia)”.

Kemudian diwajibkan atasku shalat lima puluh kali (dalam sehari). Aku menerimanya hingga aku datang pada Muusaa ‘Alaihissalam dan bertanya; “Apa yang telah diwajibkan?”. Aku jawab: “Aku diwajibkan shalat lima puluh kali”. Muusaa berkata; “Akulah orang yang lebih tahu tentang manusia daripada engkau. Aku sudah berusaha menangani Bani Isra’il dengan sungguh-sungguh. Dan ummatmu tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban shalat itu. Maka itu kembalilah kau kepada Rabbmu dan mintalah (keringanan) “. Maka aku meminta keringanan lalu Allah memberiku empat puluh kali shalat lalu aku menerimanya dan Muusaa kembali menasehati aku agar meminta keringanan lagi, kemudian kejadian berulang seperti itu (nasehat Muusaa) hingga dijadikan tiga puluh kali lalu kejadian berulang seperti itu lagi hingga dijadikan dua puluh kali kemudian kejadian berulang lagi hingga menjadi sepuluh lalu aku menemui Muusaa dan dia kembali berkata seperti tadi hingga dijadikan lima waktu lalu kembali aku menemui Muusaa dan dia bertanya; “Apa yang kamu dapatkan?”. Aku jawab; “Telah ditetapkan lima waktu”. Dia berkata seperti tadi lagi. Aku katakan; “Aku telah menerimanya dengan baik”. Tiba-tiba ada suara yang berseru: “Sungguh Aku telah putuskan kewajiban dariku ini dan Aku telah ringankan untuk hamba-hambaKu dan aku akan balas setiap satu kebaikan (shalat) dengan sepuluh balasan (pahala) “. [HR Al-Bukhaariy no. 2968, dan ini adalah lafazh Al-Bukhaariy].

Didalam lafazh Muslim no. 234,

Dari Anas bin Maalik bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: (tanpa menyebutkan peristiwa pembelahan dada)… “Aku telah didatangi Buraq. Yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bighal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buraq tersebut mencapai ujungnya.” Beliau bersabda lagi: “Maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis.” Beliau bersabda lagi: “Kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para Nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan shalat sebanyak dua rakaat. Setelah selesai aku terus keluar, tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril dengan membawa semangkuk arak dan semangkuk susu. Dan aku pun memilih susu. Lalu Jibril berkata, ‘Kamu telah memilih fitrah’. Lalu Jibril membawaku naik ke langit.…(matan hadits selanjutnya sama dengan lafazh Al-Bukhari hingga…)… Beliau bersabda: “Aku masih saja bolak-balik antara Rabbku dan Nabi Muusaa, sehingga Allah berfirman: “Wahai Muhammad! Sesungguhnya aku fardhukan lima waktu sehari semalam. Setiap shalat fardhu dilipatgandakan dengan pahala sepuluh kali lipat. Maka itulah lima puluh shalat fardhu. Begitu juga barangsiapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukanya, niscaya akan dicatat baginya satu kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat sepuluh kebaikan baginya. Sebaliknya barangsiapa yang berniat ingin melakukan kejahatan, tetapi tidak melakukannya, niscaya tidak dicatat baginya sesuatu pun. Lalu jika dia mengerjakannya, maka dicatat sebagai satu kejahatan baginya”. Aku turun hingga sampai kepada Nabi Muusaa, lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih saja berkata, “Kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan”. Aku menjawab, “Aku terlalu banyak berulang-ulang kembali kepada Rabbku, sehingga menyebabkanku malu kepada-Nya’.”

Imam At-Tirmidziy meriwayatkan dari jalan Qataadah dari Anas bin Maalik, bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam ketika di Isra`kan, beliau diberi Buraq yang lengkap dengan tali (kendali) dan pelana, tetapi ia mempersulit beliau (tidak mau ditunggangi) lalu Jibril berkata padanya: “Patutkah kamu lakukan ini pada Muhammad? padahal belum ada yang menunggangimu yang paling mulia disisi Allah selain Muhammad?” Beliau bersabda: “Lantas mengalirlah keringatnya (karena takut).” [HR Tirmidziy no. 3056, beliau berkata hasan gharib. Diriwayatkan pula oleh Ahmad no. 12211].

Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadhr, telah menceritakan kepada kami Syaibaan, dari ‘Aashim, dari Zirr bin Hubaisy, ia berkata; “Aku mendatangi Hudzaifah bin Al-Yamaan saat ia bercerita tentang malam isra` Nabi Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wa salam, beliau bersabda: “Kami pergi hingga sampai Baitul Maqdis.” Hudzaifah berkata : “Tapi keduanya tidak masuk”. Aku (Zirr) berkata; “Tapi Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa salam memasukinya di malam itu dan shalat di dalamnya”. Hudzaifah bin Al-Yamaan bertanya; “Siapa namamu wahai orang yang botak? Aku mengenali wajahmu tapi aku tidak kenal namamu”. Aku menjawab: “Aku Zirr bin Hubaisy”. Berkata Hudzaifah bin Al Yamaan: “Apa dalilmu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa salam shalat di masjid itu dimalam itu?”. Aku menjawab: “Al Quran memberitahukan hal itu padaku”. Berkata Hudzaifah bin Al-Yamaan: “Barangsiapa berbicara dengan Al Quran maka ia beruntung, bacalah!” Lalu aku membaca: “Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram.” (QS Al-Israa` : 1). Berkata Hudzaifah bin Al-Yaman: “Wahai orang yang botak! Apa kau menemukan (dalam dalil itu) bahwa beliau shalat di dalamnya?” Aku menjawab: “Tidak.” Ia berkata; “Demi Allah beliau tidak shalat di dalamnya pada malam itu, andai beliau shalat di dalamnya pastilah diwajibkan atas kalian untuk shalat ditempat itu seperti halnya diwajibkan untuk shalat di Baitul ‘Atiiq (masjidil haram), demi Allah keduanya tetap bersama Buraq hingga dibukakan baginya pintu-pintu langit, keduanya melihat surga dan neraka serta janji akhirat seluruhnya, kemudian keduanya kembali ditempat semula,” lalu Hudzaifah tertawa hingga aku melihat gigi gerahamnya, ia mengatakan: “Mereka bercerita bahwa Jibril mengikatnya (Buraq) agar tidak lari tapi Allah yang mengetahui alam gaib dan nyata menundukkannya untuk beliau (Rasulullah).” Aku bertanya: “Hai Abu ‘Abdillah! Hewan apakah Buraq itu?” Hudzaifah menjawab: “Hewan putih dan panjang seperti ini, langkahnya sejauh mata memandang.” [HR Ahmad no. 22197].

Tentang hadits Imam Ahmad ini, Al-Haafizh Ibnu Katsiir berkata, pendapat yang dikemukakan oleh Hudzaifah ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh sahabat lainnya dari Rasulullah Shallallaahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa Buraq ditambatkan di halqah (tempat berbentuk lingkaran) dan bahwa Rasulullah melakukan shalat di Baitul Maqdis seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, keterangan sebelumnya lebih didahulukan daripada pendapat Hudzaifah ini. Wallahu a’lam.

Imam Al-Bukhaariy meriwayatkan, Ibnu Syihaab Az-Zuhriy berkata, Ibnu Hazm mengkhabarkan kepadaku bahwa Ibnu ‘Abbaas dan Abu Habbaah Al-Anshaariy (‘Amiir bin ‘Amr) keduanya berkata, Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kemudian aku dimi’rajkan hingga sampai ke suatu tempat yang disitu aku dapat mendengar suara pena (qalam) yang menulis”. Berkata Ibnu Hazm dan Anas bin Maalik radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kemudian Allah ‘Azza wa Jalla memfardhukan kepadaku lima puluh kali shalat (matan selanjutnya sama seperti hadits Malik bin Sha’sha’ah). Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, terlihat kubahnya terbuat dari mutiara dan tanahnya dari misik”. [HR Al-Bukhaariy no. 3094].

Imam Abu Daawud meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mushaffaa, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah dan Abul Mughiirah, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Shafwaan, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Raasyid bin Sa’d dan ‘Abdurrahman bin Jubair, dari Anas bin Maalik, ia berkata, “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketika aku dinaikkan ke langit (dimi’rajkan), aku melewati suatu kaum yang kuku mereka terbuat dari tembaga, kuku itu mereka gunakan untuk mencakar muka dan dada mereka. Aku lalu bertanya, “Wahai Jibril, siapa mereka itu?” Jibril menjawab, “Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia (ghibah) dan merusak kehormatan mereka.” [HR Abu Daawud no. 4235. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad no. 12861].

Imam Ibnu Maajah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Muusaa, dari Hammaad bin Salamah, dari ‘Aliy bin Zaid, dari Abu Ash-Shalt, dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Pada malam Isra mi’raj aku mendatangi suatu kaum, perut mereka seperti rumah-rumah yang dihuni oleh ular dan dapat dilihat dari luar perut-perut mereka. Aku pun bertanya: “Wahai Jibril, siapakah mereka itu?” ia menjawab, “Mereka adalah pemakan riba.” [HR Ibnu Maajah no. 2264].

Imam An-Nasaa’iy meriwayatkan, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Aliy bin Harb, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Mu’aadz bin Khaalid, dia berkata, telah memberitakan kepada kami Hammaad bin Salamah, dari Sulaimaan At Taimiy, dari Tsaabit, dari Anas bin Maalik, Nabi Shalallaahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: “Pada malam Isra Mi’raj aku datang kepada Muusaa ‘Alaihissalam di bukit pasir merah, dan dia sedang shalat di atas kuburannya.” [HR An-Nasaa’iy no. 1613 dan ini lafazhnya, diriwayatkan pula oleh Muslim no. 4379 & Ahmad no. 12046].

Imam Ahmad mengetengahkan sebuah riwayat, telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadhr, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Thalhah, dari Al-Waliid bin Qais, dari Ishaaq bin Abu Al-Kahtalah, Muhammad berkata, aku kira dari Ibnu Mas’uud bahwa ia berkata; “Sesungguhnya Muhammad tidak melihat Jibril dalam wujud aslinya kecuali dua kali, pertama karena beliau meminta untuk memperlihatkan dirinya dalam wujud asli, ia pun menampakkan wujud aslinya yang menutup seluruh ufuk, sedang kesempatan lain beliau naik bersamanya ketika beliau mi’raj.”
FirmanNya : “Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.” [QS An-Najm : 7-10]. Ibnu Mas’uud berkata : “Tatkala Jibril mengetahui Rabbnya, ia kembali kepada wujud aslinya dan bersujud.”
Sedangkan firmanNya : Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar. [QS An-Najm : 13-18]. Ibnu Mas’uud berkata : “(yang dimaksudkan) adalah penciptaan Jibril ‘Alaihissalam.” [HR Ahmad no. 3670].

Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang berhubungan dengan peristiwa Isra’ Mi’raj seperti yang diriwayatkan dari para Imam yaitu Ibnu Abi Haatim, Ibnu Jariir Ath-Thabariy, Abu Bakr Al-Baihaqiy, Abu Ya’laa Al-Maushiliy, Al-Bazzaar, Ath-Thabaraaniy dan lain-lain yang kesemua riwayat-riwayat tersebut walaupun berbeda-beda lafazh (ada yang panjang dan ada yang singkat) dan berbeda-beda tingkat keshahihannya namun keseluruhannya saling mendukung dan saling menguatkan. Oleh karena itu, kita cukupkan riwayat-riwayatnya hanya dari kitab-kitab hadits yang 7 saja.

Faidah Ilmu dari Al-Haafizh Ibnu Katsiir rahimahullah

Beliau membuat kesimpulan kronologis peristiwa Isra’ Mi’raj dengan sangat bagus.

Dimulai dari peristiwa pembedahan dada Nabi hingga ke perut oleh Malaikat Jibril, dikeluarkannya segala sifat kejelekan, kedengkian dan sifat buruk dan diisinya hati Nabi dengan iman dan hikmah, kemudian didatangkan pada Nabi Shallallaahu alaihi wasallam sebuah kendaraan Buraq yang mana bila ia melangkah maka langkahnya adalah sejauh mata memandang. Kemudian beliau mengendarai Buraq dari Makkah ke Baitul Maqdis. Disebutkan bahwa setelah Rasulullah tiba di pintu Masjidil Aqshaa, beliau menambatkan hewan kendaraannya di dekat pintu masjid, lalu memasukinya dan mengerjakan shalat sebanyak 2 raka’at. Kemudian didatangkanlah Mi’raj, sebuah alat seperti tangga, memiliki undaan-undaan untuk naik ke atas. Lalu Nabi Shallallaahu alaihi wasallam menaikinya menuju ke langit yang terdekat, kemudian ke langit-langit yang selanjutnya hingga sampai pada langit ketujuh.

Di setiap lapisan langit, Nabi disambut oleh penghuni langit yang ada di lapisan langit tersebut. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada Nabi-nabi yang ada di setiap langit sesuai dengan kedudukan dan tingkatan mereka. Lalu berjumpalah Rasulullah dengan Nabi Musa ‘Alaihissalam -yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Ta’ala- di langit keenam, dan beliau berjumpa dengan khalilullah Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam di langit yang ketujuh.

Kemudian sampailah Rasulullah pada tingkatan yang dari tempat itu beliau dapat mendengar geretan kalam yakni kalam yang mencatat takdir terhadap segala sesuatu. Beliau melihat Sidratul Muntaha yang diliputi oleh perintah Allah Azza wa Jalla yaitu oleh sejumlah yang sangat besar dari kupu-kupu emas dan berbagai macam warna-warni, para malaikat pun meliputinya pula. Di tempat itulah, Nabi Shallallaahu alaihi wasallam melihat rupa dan bentuk asli dari Malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Dan Nabi melihat rafraf (bantal-bantal) hijau yang menutupi semua cakrawala pandangan.

Nabi shallallaahu alaihi wasallam melihat Al-Baitul Ma’mur dan Nabi Ibraahiim pembangun Ka’bah bumi sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma’mur karena Baitul Ma’mur adalah Ka’bahnya para penghuni langit. Setiap hari, ia dimasuki oleh 70000 malaikat yang melakukan ibadah didalamnya, kemudian mereka tidak kembali lagi hingga hari kiamat.

Ditampakkan kepada Nabi Shallallaahu alaihi wasallam, surga dan neraka serta keadaan para penghuninya. Kemudian difardhukan atas beliau dan umatnya, shalat 50 kali, kemudian diberikan keringanan oleh Allah Ta’ala sampai menjadi 5 kali shalat (shalat 5 waktu) sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambaNya. Dalam hal ini terkandung faidah yang besar terhadap kemuliaan dan kebesaran shalat fardhu yaitu ia diperintahkan langsung kepada Nabi Muhammad Shallallaahu alaihi wasallam dan tidak melewati malaikat Jibril.

Lalu Nabi turun ke Baitul Maqdis dengan ditemani oleh para Nabi. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat bersama mereka setelah waktu shalat tiba. Kemungkinan shalat yang dimaksud adalah shalat subuh. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Nabi mengimami mereka di langit. Tetapi, berdasarkan riwayat yang lebih shahih, hal itu terjadi di Baitul Maqdis. Hanya dalam sebagian riwayat itu disebutkan bahwa shalat itu dilakukan ketika pertama kali Nabi memasukinya.

Menurut lahiriah makna hadits menunjukkan hal itu terjadi setelah Nabi pulang menuju ke Baitul Maqdis. Dikatakan demikian, karena ketika Nabi melewati di tempatnya masing-masing, beliau bertanya pada Jibril tentang masing-masing dari mereka dan Jibril ‘Alaihissalam pun memberitahukan kepada Nabi. Kesimpulan inilah yang layak dipegang karena pada awalnya Nabi Shallallaahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap kepada Allah Ta’ala untuk difardhukan atasnya dan umatnya perintah yang dikehendaki Allah Ta’ala. Setelah selesai menerima perintah dari Allah, maka barulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama saudara-saudaranya dari kalangan para Nabi. Kemudian ditampakkan keutamaan dan kemuliaan Nabi Shallallaahu alaihi wasallam atas mereka, oleh karena itu beliau diajukan untuk menjadi imam shalat mereka, Jibril-lah yang mengisyaratkan hal tersebut kepada beliau.

Setelah itu, Nabi keluar dari Baitul Maqdis lalu mengendarai Buraqnya dan kembali ke Makkah sebelum pagi hari.

Adapun mengenai penyuguhan beberapa jenis minuman kepada beliau yaitu susu, madu dan khamr, atau susu, air dan khamr atau semuanya, menurut sebagian riwayat, maka hal itu terjadi di Baitul Maqdis sedangkan menurut riwayat yang lain terjadi di langit. Barangkali hal ini terjadi di Baitul Maqdis dan di langit mengingat kedua riwayat itu tidak bertentangan dan dapat dijamak.

Allaahu a’lam.

*Banyak mengambil faidah dari penjelasan Ibnu Katsiir dalam tafsir beliau pada QS Al-Israa’ ayat 1.

Advertisements

17 thoughts on “Tafsir QS Al-Israa’ ayat 1 ; Peristiwa Isra’ Mi’raj

 1. salam, ayat Q17:1 hanya menyebut “AbDiHi” iaitu hambaNya. Xada nama disebut.
  Bagaimana kita tahu ianya merujuk kepada Nabi Muhammad saw. Ada apa2 rujukkan/nas2 dari Quran tak??

  • Wa’alaikumussalam warahmatullah,

   Apakah antum sudah membaca artikelnya secara utuh? Yang dimaksud Al-‘Abd disitu jelas Nabi Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wasallam, apakah ada lagi manusia yang mengalami peristiwa Isra’ Mi’raj selain beliau?

   Hadits-hadits Isra’ Mi’raj diatas pun sudah sangat terang sekali menyebut bahwa Al-‘Abd tersebut adalah Rasulullah. Coba dibaca kembali artikelnya. Allaahu a’lam.

   • salam, terima kasih diatas jawapan saudara.

    Saya sudah baca keseluruhan artikel saudara.
    Apa yang saya ingin tanyakan adalah selain dari Hadith-hadith yang banyak dirujuk kepada peristiwa Isra ini, tidak adakah satu ayat Quran yang lain yang bolih digunakan untok membuktikan bahawa “AbDiHi” ini adalah Nabi Muhammad saw. Saya cuma ingin tahu jika ada bukti dari Quran sahaja.

    Bukti/nas dari Hadith memang banyak.

    t/kasih.

 2. Pingback: Isra Miraj Menurut Sains | Jurnal Darussalam Perumnas Unib

 3. mau numpang naya gan….
  disurat al_isra’ ayat 1 hanya menyebutkan perjalanan isra’ (dari masjidil haram ke masjidil aqsa), trus apa ada ayat atau hadits yg menjelaskan tentang mi’raj (perjalanan dari masjidil aqsa ke sidratul muntaha ?

  sy pernah ditanya oleh seseorang, mohon bantuannnya gan ………..!!!!!!

  • mas @zarli,

   Al-Qur’an telah menceritakan kepada kita mengenai peristiwa Mi’raj Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, bukan hanya Israa’. Coba mas buka QS An-Najm ayat 13-18 namun diterangkan secara globalnya saja.
   Untuk lebih detil, mas harus merujuk ke hadits. Tafadhdhal dibaca artikel diatas secara lengkap termasuk penjelasan Al-Haafizh Ibnu Katsiir rahimahullah.

   Allaahu a’lam.

 4. Mohon ijin numpang tanya…., saya sangat awam ttg bahasa & tafsirnya. Ayat pertama mengesankan ucapan dari nabi. Kesan : seperti ucapan terima kasih dari nabi karena telah diberi kesempataan untuk “isra’ & mi’raj. Terlebih di bagian akhir dari ayat itu. Mohon penjelasan. matur nuwun.

 5. Pingback: Hadis-hadis Isra Mikraj - weblog@tmonadi

 6. Pingback: Hadis-hadis Isra Mikraj | The Signs

 7. لَيْلا
  pada suatu malam [QS Al-Isra’ : 1]
  Maksudnya, di dalam kegelapan di malam hari.

  1. Boleh tau ini malam tanggal, bulan dan tahun kapan kejadiannya serta kapan kembalinya Muhammad dan siapa saksinya pada saat dia pergi dan kembali?
  Karena di Hadits hanya dikatakan (Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketika aku berada di sisi Baitullah antara tidur dan sadar”.)
  apakah antara tidur dan sadar ini bisa dibilang “melamun” apakah bisa dipercaya lamunannya Muhammad sebagai wahyu ?

  2. Apakah Langit yang dimaksud Hadits adalah Surga ? atau hanya sekedar langit yang mempunyai 7 tingkat ?

  3. Kalau Muhammad sudah kelangit (surga) lantas buat apa dia kembali lagi ke dunia. Bukankah semua tujuan manusia ingin masuk kesurga.

  4. Pada saat Muhammad dan Jibril sampai ditiap tingkat langit / surga, siapa yang bertanya kepada mereka? apakah Allah, malaikat atau siapa? karena penghuni langit / surga selalu menanyakan. Secara logika kalau itu Allah pasti tidak mungkin Allah tidak tau siapa yang datang. Kalau itu malaikat, bagaimana mungkin malaikat tidak kenal dengan Jibril yang sesama malaikat.

  Mohon pencerahannya.

 8. ISRA’ (PENJELAJAHAN) KE MASJIDIL AQSHA DI SIDRATIL MUNTAHA BUKAN KE YERUSALEM, PALESTINA!

  Komentarku (Mahrus ali):

  Ternyata hadis tentang mi`raj bukan Isra`. Kalau Isra` sudah dijelaskan dalam al Quran sbb:

  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

  Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah komi anugerahkan barokah pada negeri/tempat sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari landa-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (SQS. Al-Isro’, 17:1)

  Kalau masalah Mi`raj ke langit tujuh, dialog dengan nabi Musa dan nabi–nabi lain yang sudah meninggal dunia, maka tidak diterangkan dalam al Quran dan hadisnya juga tidak dikenal di kalangan kebanyakan sahabat. Kisah MI`raj di kalangan sahabat sangat nyeleneh. Di kalangan kebanyakan tabiin hadis MI`raj itu tidak dikenal. Khulafaur rasyidin dan Istri–istri Rasulullah SAW tidak kenal dengan hadis MI`raj itu atau kisah – kisah di dalamnya. Dan suatu saat akan saya bahas dalam judul tersendiri. *)

  “… Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar. (SQS. An Najem, 53:13-18)

  Komentarku (Mahrus ali):

  Saat itu , Rasulullah SAW hanya melihat Jibril di atas, bukan Rasulullah SAW mi`raj. **)

  Masjidil Aqsha baru dibangun oleh Khalifah Umar bin Khatab setelah Nabi Muhammad SAW wafat, apakah mungkin Nabi Muhammad SAW isra’ mampir ke Yerusalem?

  Selama berabad-abad yang dimaksud dengan Masjid Al-Aqsa sesungguhnya tidak hanya masjid saja, melainkan juga area di sekitar bangunan itu yang dianggap sebagai suatu tempat yang suci. Perubahan penyebutan kemudian terjadi pada masa pemerintahan kesultanan Utsmaniyah (kira-kira abad ke-16 sampai awal 1918), dimana area kompleks di sekitar masjid disebut sebagai Al-Haram Asy-Syarif, sedangkan bangunan masjid yang didirikan oleh Umar bin Khattab disebut sebagai Jami’ Al-Aqsa atau Masjid Al-Aqsa. ***)

  Simak cerita yang sering kita dengar ketika diselenggarakan peringatan Isra’ dan Mi’raj a.l. sbb.:

  Telah menceritakan kepada kami Anas bin Maalik, dari Malik bin Sha’sha’ah -radhiyallahu ‘anhuma-, ia berkata, Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketika aku berada di sisi Baitullah antara tidur dan sadar”. Lalu Beliau menyebutkan, yaitu: “Ada seorang laki-laki diantara dua laki-laki yang datang kepadaku membawa baskom terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman, lalu orang itu membelah badanku dari atas dada hingga bawah perut, lalu dia mencuci perutku dengan air zamzam kemudian mengisinya dengan hikmah dan iman.

  Kemudian aku diberi seekor hewan tunggangan putih yang lebih kecil dari pada bighal namun lebih besar dibanding keledai bernama Al-Buraq. Maka aku berangkat bersama Jibril Alaihissalam, hingga sampai di langit dunia. Lalu ditanyakan; “Siapakah ini?”. Jibril menjawab; “Jibril”. Ditanyakan lagi; “Siapa orang yang bersamamu?”. Jibril menjawab; “Muhammad”. Ditanyakan lagi; “Apakah dia telah diutus?”. Jibril menjawab; “Ya”. Maka dikatakan; “Selamat datang, sebaik-baik orang yang datang telah tiba”. Kemudian aku menemui Adam Alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata; “Selamat datang bagimu dari anak keturunan dan Nabi”.

  https://muhandisun.wordpress.com/2013/05/16/tafsir-qs-al-israa-ayat-1-peristiwa-isra-miraj/

  *) https://mantankyainu.blogspot.co.id/2012/05/isra-okey-miraj-no.html

  **) https://mantankyainu.blogspot.co.id/2013/05/sms-dari-drioyo-rejo-gresik-tentang.html

  ***) https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Al-Aqsa

 9. Abdihi yang dimaksud pada ayat 1 surah Al Isra tersebut, jelas bukan Muhammad. Lihatlah ayat ayat berkutnya, jelas mengarah kepada Musa dan bani Israil. Ayat lain te tang isra, ada di QS. 20 ayat 77, QS. 44 ayat 23, QS 26 ayat 52. Semua ayat ini bicara tenta perjalanan malam yang diperi tahkan kepada Musa.
  QS. 20 Ayat 77
  Sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, an asri bi ibadi (berjalan malamlah bersama hamba hambaKu
  QS. 44 ayat 23
  Fa asri bi ibadi lailan (maka berjalanlah dengan hamba hambaKu pada malam hari
  24. Dan biarkanlah laut itu terbelah
  QS. 26 ayat 52
  Dan Kami wahyukan kepada Musa, an asri bi ibadi (pergilah pada malam hari dengan membawa hamba hambaku

  • Berdasarkan ayat 77 surah 20, ayat 23 surah 44 dan ayat 52 surah 26, sangat jelas menunjukkan bahwa peristiwa isra yang dijelaskan pada ayat 1 surah Al Isra, adalah peristiwa yang dialami Nabi Musa dan pengikutnya. Ini sudah sesuai dengan konteks ayat tersebut yang diikuti dengan ayat 2 yang menjelaskan tentang Musa, begitu juga ayat ayat selanjutnya membicarakan ummat Nabi Musa.

   Pertimbangan selanjutnya, ayat tersebut tidak bicara miraj. Padahal hadist yang membicarakan isra bergandengan dengan miraj.

 10. ADAM AS DITURUNKAN KE BUMI, NABI MUHAMMAD SAW DINAIKKAN KE LANGIT

  Kedua peristiwa besar di bawah adalah peristiwa gaib (misteri) tapi nyata dialami oleh kedua tokoh besar umat manusia tersebut sehingga peristiwa semacam ini tidak dapat diceritakan kepada orang lain atau umatnya karena itu pengalamanan mereka langsung:

  Adam As diturunkan ke bumi

  Allah berfirman: “Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan”. [SQS. Al-A’raf, 7:24, 2:36 dan 38. 20:123]

  Nabi Muhammad SAW isra’ diperjalankan ke Masjidil Aqsha di Sidratul Muntaha

  Maha Suci Allah, yang telah MEMPERJALANKAN (menjelajah ke alam antariksa) hamba-Nya (Muhammad) PADA SUATU MALAM DARI MASJIDIL HARAM ke MASJIDIL AQSHA yang TELAH KAMI BERKAHI SEKELILINGNYA agar KAMI PERLIHATKAN KEPADANYA (MUHAMMAD) SEBAGIAN TANDA-TANDA (kebesaran) KAMI. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (SQS. Al Isra’, 17:1)

  Kalau untuk peristiwa yang dialami oleh Adam As dan isterinya sudah jelas tidak dapat diriwayatkan. Tetapi yang bisa jadi permasalahan itu adalah peristiwa isra’ Nabi Muhammad SAW karena ada kaitannya dengan istilah mi’raj atau naik ke langit?

  Seringkali masyarakat menggabungkan Isra Mikraj menjadi satu peristiwa yang sama. Padahal sebenarnya Isra dan Mikraj merupakan dua peristiwa yang berbeda. Dalam Isra, Nabi Muhammad S.A.W “diberangkatkan” oleh Allah SWT dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Mi’raj Nabi Muhammad S.A.W dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Di sini Dia mendapat perintah langsung dari Allah SWT untuk menunaikan salat lima waktu.
  https://id.wikipedia.org/wiki/Isra_Mikraj

  Dimulai dari peristiwa pembedahan dada Nabi hingga ke perut oleh Malaikat Jibril, dikeluarkannya segala sifat kejelekan, kedengkian dan sifat buruk dan diisinya hati Nabi dengan iman dan hikmah, kemudian didatangkan pada Nabi Shallallaahu alaihi wasallam sebuah kendaraan Buraq yang mana bila ia melangkah maka langkahnya adalah sejauh mata memandang. Kemudian beliau mengendarai Buraq dari Makkah ke Baitul Maqdis. Disebutkan bahwa setelah Rasulullah tiba di pintu Masjidil Aqshaa, beliau menambatkan hewan kendaraannya di dekat pintu masjid, lalu memasukinya dan mengerjakan shalat sebanyak 2 raka’at. Kemudian didatangkanlah Mi’raj, sebuah alat seperti tangga, memiliki undaan-undaan untuk naik ke atas. Lalu Nabi Shallallaahu alaihi wasallam menaikinya menuju ke langit yang terdekat, kemudian ke langit-langit yang selanjutnya hingga sampai pada langit ketujuh.

  https://muhandisun.wordpress.com/2013/05/16/tafsir-qs-al-israa-ayat-1-peristiwa-isra-miraj/

  Benarkah Nabi Muhammad SAW ketika diperjalankan ke antariksa atau ISRA’ singgah terlebih dahulu ke Masjidil Aqsha di Palestina atau Baitul Maqdis? Jawaban soal ini bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mampir terlebih dahaulu ke Masjidil Aqsha yang di Yerusalem.

  Masjid Kubah Emas terlihat mencolok di tengah wilayah tersebut. Ada satu lagi bangunan berkubah yang berada pada sisi kanan bawah. Itulah bangunan Masjid Al Aqsha.

  Sebagai sebuah masjid, Khalifah Umarlah yang pertama kali membangunnya dalam bentuk bangunan kecil. Khalifah Al Malik yang juga membangun Kubah Emas kemudian memugar dan memperluasnya. Setelah beberapa kali pembanguan kembali dan pemugaran karena hancur oleh gempa, bangunan yang sekarang ada merupakan peninggalan Masjid dari masa kekhalifahan Fatimiyah sekitar awal abad ke 10.

  https://www.al-habib.info/review/masjid-aqsha-dan-kubah-emas-yerusalem.htm

  KESIMPULAN bahwa peristiwa ISRA’-nya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan QS. 17:1 adalah benar merupakan peristiwa penjelajahan ke alam antariksa (langit) langsung ke tempat tujuannya yakni Masjidil Aqsha di Sidratul Muntaha entah masjidi ini ada pada lapis langit yang keberapanya?.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s