Riwayat Nabi Sulaimaan dengan Malaikat Maut ‘Alaihimassalaam

moutainKami pernah mendengar riwayat ini disampaikan oleh khathib Jum’at di masjid dekat rumah kami, namun seingat kami, khathib tidak menisbatkan riwayat ini kepada Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam, kepada para sahabat atau orang-orang setelah mereka, dan juga tidak menyebutkan riwayat ini terdapat di kitab apa.

Riwayat ini terdapat dalam kitab Az-Zuhd karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan sanad dan matan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، حَدَّثَنَا أبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، وَ عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: ” دَخَلَ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَى سُلَيْمَانَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ ؛ يُدِيمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ الرَّجُلُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيَّ كَأَنَّهُ يُرِيدُنِي قَالَ: فَمَا تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تَحْمِلَنِي الرِّيحُ، فَتُلْقِيَنِي بِالْهِنْدِ قَالَ: فَدَعَا بِالرِّيحِ، فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا، فَأَلْقَتْهُ بِالْهِنْدِ، ثُمَّ أَتَى مَلَكُ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ: إِنَّكَ كُنْتَ تُدِيمُ النَّظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِي؟ قَالَ: كُنْتُ أَعْجَبَ مِنْهُ ؛ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَقْبِضَ رُوحَهُ بِالْهِنْدِ، وَهُوَ عِنْدَكَ

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullaah, telah menceritakan kepada kami Ayahku, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullaah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Al-A’masy, dari Khaitsamah, dan dari Hamzah, dari Syahr bin Hausyab, ia berkata, “Malaikat Maut datang kepada Nabi Sulaimaan, lalu ia menatap kepada seorang laki-laki yang sedang berada di majelis Nabi Sulaimaan, Malaikat Maut menatapnya terus-menerus (dengan tatapan tajam).

Ketika Malaikat Maut pergi, bertanyalah laki-laki tersebut, “Siapa itu?” Sulaimaan menjawab, “Itu adalah Malaikat Maut ‘Alaihissalaam.” Laki-laki berkata, “Sungguh aku melihatnya menatap ke arahku seakan-akan ia menginginkan (untuk mencabut nyawaku).”

Sulaimaan berkata, “Lalu apa yang kau inginkan?” Laki-laki menjawab, “Aku ingin agar kau menerbangkanku dengan angin hingga (angin tersebut) melemparkanku ke negeri India.”

Maka Nabi Sulaimaan memerintahkan angin agar membawa si laki-laki kepada tempat tujuannya, dan angin pun menjatuhkannya di India.

Kemudian Malaikat Maut kembali mendatangi Nabi Sulaimaan ‘Alaihissalaam, Sulaimaan berkata kepadanya, “Sesungguhnya engkau (aku perhatikan) sedang menatap terus-menerus pada seorang laki-laki yang berada di majelisku, (mengapa demikian)?

Malaikat Maut menjawab, “Aku dibuat takjub olehnya, sesungguhnya aku diperintahkan (oleh Allah) untuk mencabut ruhnya di negeri India, dan tadi ia sedang berada di sisimu. (Namun sekarang ia sudah berada di negeri India).”

[Az-Zuhd hal. 37 no. 222, Tahqiiq : Muhammad ‘Abdissalaam Syaahiin, Daarul Kutub Al-‘Ilmiyyah]

Atsar ini diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf 12/143 no. 35271[1], Kitab Az-Zuhd, Bab Kalaam Sulaimaan bin Daawud ‘Alaihimassalaam. Al-Imam Abu Nu’aim Al-Ashbahaaniy dalam Hilyatul Auliyaa’ 4/118[2]. Al-Imam Ibnu Baththah dalam Al-Ibaanah Al-Kubraa no. 1888[3]. Rahimahumullaahu jamii’an.

Catatan terhadap atsar ini :

Atsar ini bukanlah atsar yang marfuu’ hingga Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam, bukan pula mauquuf hingga para sahabat radhiyallaahu ‘anhum, namun ia adalah atsar maqthuu’ yang berakhir pada Khaitsamah dan Syahr bin Hausyab -rahimahumallah-, dan keduanya adalah tabi’in. Atsar maqthuu’ menurut istilah ilmu hadits adalah atsar yang dinisbatkan kepada tabi’in atau sanadnya berakhir kepada tabi’in, atau singkatnya, ia adalah perkataan tabi’in.

Khaitsamah, ia adalah Khaitsamah bin ‘Abdirrahman bin Abu Sabrah Al-Ju’fiy Al-Kuufiy, terkenal dengan Ibnu Abu Sabrah, termasuk tabi’in thabaqah ketiga yang artinya ia adalah tabi’in pertengahan yang satu thabaqah dengan Al-Hasan Al-Bashriy dan Ibnu Siiriin. Al-Haafizh dalam At-Taqriib no. 1773 mengisyaratkan akan ta’dilnya dengan berkata, “tsiqah, akan tetapi kerap melakukan irsal.”

Sedangkan Syahr bin Hausyab adalah Syahr bin Hausyab Al-Asy’ariy, Abu Sa’iid atau Abu ‘Abdillaah atau Abu ‘Abdirrahman atau Abul Ja’d Al-Himshiy Asy-Syaamiy, juga termasuk tabi’in thabaqah ketiga. Ada pembicaraan mengenainya, silahkan rujuk Tahdziibul Kamaal no. 2781, Al-Haafizh dalam At-Taqriib no. 2830 mengisyaratkan akan ta’dilnya dengan berkata, “shaduuq, banyak melakukan irsal dan banyak wahm.”

Dari sini jelaslah bahwa riwayat ini tidak berasal dari Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam, bahkan ada kemungkinan ia berasal dari kisah-kisah Isra’iliyyat yang kita tidak diperintahkan untuk membenarkannya apalagi mengimaninya. Al-Imam Al-Bukhaariy rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya hingga ‘Abdullaah bin ‘Amr radhiyallaahu ‘anhuma, bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

“Sampaikanlah dariku walau satu ayat, dan ceritakan dari bani Israa’iil dan tidaklah mengapa. Dan barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka.”

[Shahiih Al-Bukhaariy no. 3461]

Dan cukuplah bagi kita kisah-kisah mengenai Nabi Sulaimaan bin Daawud ‘Alaihimassalaam yang telah Allah Ta’ala firmankan kepada kita didalam Al-Qur’an, juga yang telah Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam khabarkan melalui hadits-hadits beliau yang shahih atau hasan, yang berasal dari manusia ma’shum yang tidak pernah berkata-kata dengan hawa nafsunya. Inilah yang harus didahulukan.

Adapun jika memang ingin menceritakan kisah diatas, maka seorang khathib atau da’i hendaknya amanah ketika menyampaikan, yaitu hendaknya diterangkan bahwa kisah diatas bukan berasal dari Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam, tidak menisbatkannya kepada beliau juga para sahabat beliau, dan disebutkan bahwasanya ia adalah kisah Isra’iliyyat.

Markaz Fatawa Islamweb ditanya mengenai riwayat Nabi Sulaimaan dengan Malaikat Maut diatas, maka dijawab :

فإن هذه القصة ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، والثعلبي في تفسيره، وأحمد في الزهد، وابن بطة في الإبانة، والأصبهاني في العظمة، وابن هبة الله في تاريخ دمشق، وأبو نعيم في الحلية.

ولكن أسانيدهم لم تتعد شهر بن حوشب، وهو تابعي، ومن المعلوم عند أهل المصطلح أن ما أسند إلى التابعي ووقف عليه يعتبر مقطوعاً، وهو من أقسام الضعيف، فالقصة غير منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعلها من الإسرائيليات، هذا مع أن شهراً هذا متكلم فيه عند أهل الحديث

والله أعلم

Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf, Ats-Tsa’labiy dalam Tafsir-nya, Ahmad dalam Az-Zuhd, Ibnu Baththah dalam Al-Ibaanah, (Abu Asy-Syaikh) Al-Ashbahaaniy dalam Al-‘Azhimah, Ibnu Hibbatullah dalam Taariikh Dimasyq dan Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah.

Namun sanad-sanadnya hanya sampai (pada) Syahr bin Hausyab, dan dia adalah tabi’in. Dan telah dimaklumi di sisi para ulama musthalah hadits bahwa sanad hingga tabi’in dan berhenti kepadanya dikenal dengan (khabar) maqthuu’, dan khabar jenis ini adalah bagian dari khabar yang lemah. Maka kisah ini tidak dinisbatkan kepada Rasul Shallallaahu ‘alaihi wasallam, dan ada kemungkinan ia berasal dari kisah isra’iliyyat, bersama dengan Syahr bin Hausyab yang terdapat pembicaraan mengenainya di sisi para ulama hadits.

Wallaahu a’lam.

Sumber fatwa :

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=80984

Semoga pemaparan ini bermanfaat.

Al-Faqiir Illallaah, Abu Ahmad Tommi Marsetio -wafaqahullah-

Footnotes :

[1] Riwayatnya adalah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: ” دَخَلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى سُلَيْمَانَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ يُدِيمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ الرَّجُلُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ، قَالَ: رَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيَّ كَأَنَّهُ يُرِيدُنِي، قَالَ: فَمَا تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تَحْمِلَنِي عَلَى الرِّيحِ حَتَّى تُلْقِيَنِي بِالْهِنْدِ، قَالَ: فَدَعَا بِالرِّيحِ فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا فَأَلْقَتْهُ فِي الْهِنْدِ، ثُمَّ أَتَى مَلَكُ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ فَقَالَ: إِنَّكَ كُنْتَ تُدِيمُ النَّظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِي؟ قَالَ: كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْهُ، أُمِرْتُ أَنْ أَقْبِضَهُ بِالْهِنْدِ وَهُوَ عِنْدَكَ

[2] Riwayatnya adalah :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثنا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، وَعَنْ حَمْزَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: ” دَخَلَ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ يُدِيمُ إِلَيْهِ النَّظَرَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَ الرَّجُلُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيَّ كَأَنَّهُ يُرِيدُنِي، قَالَ: فَمَا تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تَحْمِلَنِيَ عَلَى الرِّيحِ، فَتُلْقِيَنِي بِالْهِنْدِ، قَالَ: فَدَعَا بِالرِّيحِ فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا، فَأَلْقَتْهُ بِالْهِنْدِ، ثُمَّ أَتَى مَلَكُ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: إِنَّكَ كُنْتَ تُدِيمُ النَّظَرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ جُلَسَائِي، قَالَ: كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْهُ، إِنِّي أُمِرْتُ أَنِ اقْبِضَ رُوحَهُ بِالْهِنْدِ وَهُوَ عِنْدَكَ

[3] Riwayatnya adalah :

حَدَّثَنَا الْمَتُّوثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: ” كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ صَدِيقًا لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، فَأَتَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَا مَلَكَ الْمَوْتِ تَأْتِي الدَّارَ تَأْخُذُ أَهْلَهَا كُلَّهُمْ، وَتَذَرُ الدُّوَيْرَةَ إِلَى جَنْبِهِمْ لا تَأْخُذُ مِنْهُمْ أَحَدًا ! قَالَ: مَا أَنَا بِأَعْلَمَ بِذَلِكَ مِنْكَ، إِنَّمَا أَكُونُ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتُلْقَى إِلَيَّ صِكَاكٌ فِيهَا أَسْمَاءٌ، قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهُ صَدِيقٌ لَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ ذَهَبَ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: مَنْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَبَسَّمُ حِينَ نَظَرَ إِلَيَّ، فَمُرِ الرِّيحَ، فَلْتُلْقِنِي بِالْهِنْدِ، فَأَمَرَهَا، فَأَلْقَتْهُ بِالْهِنْدِ، قَالَ: فَعَادَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقْبِضَهُ بِالْهِنْدِ، فَرَأَيْتُهُ عِنْدَكَ

* * * * *

Advertisements

One thought on “Riwayat Nabi Sulaimaan dengan Malaikat Maut ‘Alaihimassalaam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s